Vilka tillgångar är lämpliga för swingtrading?

För att lyckas med swingtrading behöver du handla med instrument som passar den strategi du satt upp. Så vilka tillgångar är lämpliga för swingtrading? Är det främst aktier som gäller eller fungerar metoden även med andra instrument?

Lika viktigt som det är att välja rätt nätmäklare, att ha en tydlig egen strategi samt att använda bra programvara för sin swingtrading är det att välja rätt tillgångar att handla. Många swingtraders, och även daytraders, har aktier som sin främsta instrumentkategori – men metoder för kortsiktig handel kan förstås tillämpas även på andra typer av tillgångar.

Nedan finner du tips på vilka instrument du kan använda för swingtrading, samt vad som är viktigt att tänka på när du väljer vilka tillgångar du ska handla.

Bra att tänka på när du väljer tillgångar

Eftersom swingtrading är en kortsiktig handelsmetod som bygger på att du endast håller dina positioner öppna under ett dygn eller några veckor finns det ett par saker som är viktiga att tänka på när du väljer tillgångar. Detta för att du ska kunna tajma dina ingångar och exits så bra som möjligt.

Följande är två bra kriterier att tänka på när du väljer vad du ska trada – oavsett vilken kategori av tillgångar det rör sig om:

  • Volym: Genom att välja tillgångar med hög volym och hög omsättning kan du känna dig tryggare med att du kan öppna och stänga dina positioner enligt den plan du utstakat. Handlar du tillgångar med låg volym och som är mindre likvida är risken stor att det inte finns någon köpare till det pris du sätter när det väl blir dags att sälja och stänga positionen. I en sådan situation råkar du ut för slippage – vilken är en onödig kostnad du till varje pris vill undvika. För mycket slippage kan snabbt äta upp de förvisso många men små vinsterna du kan göra med en kortsiktig handelsmetod som swingtrading.
  • Volatilitet: Volatilitet – det vill säga marknadsrörelser – är vid sidan av volymen också en viktig variabel vid val av tillgångar. Swingtrading går ut på att handla på trender – att tidigt gå in i en position som är på väg upp för att sedan snabbt gå ur innan kursen vänder igen. Alternativt gå kort i en tillgång som är på väg ned. Det är så du tjänar dina pengar. Väljer du marknader med mycket låg volatilitet blir det svårt att göra några lönsamma trades. Samtidigt kan det också bli riskfyllt med alltför mycket berg och dal-bana i kurserna. Viktigt är att du utgår från vad som fungerar för just din unika strategi.
tillgångar swingtrading
Välj tillgångar som passar din swingtradingstrategi.

Vilka tillgångar är lämpliga för swingtrading?

Med volym och volatilitet i bakhuvudet är det dags att titta närmare på vilka tillgångar som faktiskt fungerar för swingtrading. Aktier är den instrumentkategori som många kanske främst förknippar med swingtrading – eller med trading överlag – men strategin går mycket bra att använda även på andra slags marknader.

Nedan listas tre vanliga typer av tillgångar för swingtrading:

Aktier

Aktier är som nämndes det instrument som majoriteten av swingtraders väljer att koncentrera sin handel till. Denna tillgångskategori är också störst inom annan slags handel, så som daytrading och långsiktiga investeringar.

Swingtrading med aktier bjuder på enormt många valmöjligheter eftersom det finns så många olika branscher, sektorer, geografiska marknader och inte minst bolag att välja mellan. Detta bäddar väl för en bra diversifiering – och ju bättre du kan sprida dina risker, desto mindre sårbar blir du i din handel.

Eftersom aktier är en så pass bred kategori är det dock viktigt att ha i åtanke att alla aktier därmed också är olika. Olika branscher och marknader är olika volatila och varje enskild aktie har sina egna förutsättningar vad gäller volym och likviditet. Således är det viktigt att du bedömer varje aktie var för sig innan du går in i en position.

Råvaror

Hårda råvaror som olja, naturgas och olika ädelmetaller passar bra för kortsiktig handel som swingtrading och daytrading, men även så kallade mjuka råvaror som kaffe, majs, sojabönor och bomull kan tradas.

Råvarumarknaderna är ofta ganska volatila, vilket innebär att en strategi som swingtrading kan bli lönsam om du lyckas tajma dina ingångar och exits riktigt bra. Såväl teknisk analys som fundamental analys bör med fördel användas, precis som vid swingtrading med aktier.

Råvaror kan även handlas med olika typer av derivatinstrument – såsom terminer, optioner och CFD’er. Såväl Avanza som Nordnet erbjuder råvaruinstrument för trading på sina respektive plattformar. Internationella nätmäklare som eToro och IG kan också vara bra alternativ för dig som vill swingtrada råvaror.

Valutor

Valutamarknaden är världens största finansiella marknad på vilken det dagligen handlas för betydligt mycket mer än på även de största aktiebörserna. I snitt uppgår omsättningen till ungefär 6 miljarder amerikanska dollar per dygn. Utöver detta är forexmarknaden också öppen för handel dygnet runt fem dagar i veckan, vilket innebär att den inte bara är världens största utan även världens mest tillgängliga finansiella marknad.

Forex handlas till skillnad från andra tillgångar alltid i par – till exempel EUR/USD eller EUR/SEK. Valutamarknaden bjuder ofta på en hel del volatilitet, men precis som för aktier och råvaror ser det förstås olika ut för olika valutapar.

Detsamma gäller även för volym och omsättning. Världens mest tradade valutapar – EUR/USD – har hög volym och hög omsättning, men för mindre forexpar kan förutsättningarna vara annorlunda.

Vill du testa valutor för swingtrading kan eToro eller IG bägge vara bra alternativ. Forextrading är inte tillgängligt hos vare sig Avanza eller Nordnet.

valutor för swingtrading
Swingtrading fungerar på flera olika typer av marknader – däribland forex. 

Diversifiera din swingtrading

Aktier, råvaror och valutor är alla tillgångar som fungerar bra för swingtrading. Utöver dessa tre finns också andra instrumentkategorier som är lämpliga för kortsiktig handel överlag – viktigt är att det finns volym, omsättning och bra volatilitet.

Oavsett vilka tillgångar du väljer att trada är det viktigt att inte glömma bort diversifieringen – det vill säga att sprida på riskerna. Detta gör du genom att handla olika aktier inom olika branscher och på olika marknader, alternativt olika valutor, råvaror eller annan kategori du väljer att trada.

Att trada olika typer av instrument på olika slags marknader är också ett effektivt sätt att diversifiera dina innehav och undvika en alltför snäv exponering.

Tips: På Samuelssons Rapport finns mycket bra läsning för dig som vill lära dig ännu mer om swingtrading med aktier och andra tillgångar.