Swingtrading Utbildning – Vad är det och hur tjänar man pengar som swingtrader?

swingtrading

Vad är swingtrading och hur gör man för att tjäna pengar på det?

Swingtrading är ett av de mest populära sätt att investera aktivt inom trading på börsen. Det är en metod som syftar till att man gör snabba aktieköp. Det vanligaste är att köpet på det här sättet sker mellan några dagar till ett par veckors tid. Vad är realistiska Swingtradingavkastningar?

Du kan tjäna allt mellan 10% upp till 40% per år på Swingtrading, under förutsättning att du har en fungerande tradingstrategi. Hur mycket du i realiteten tjänar på Swingtrading kommer att påverkas och avgöras av en rad olika faktorer som storlek på varje post, att ta vara på tillfällen samt att du verkligen följer reglerna i din tradingstrategi.

Bästa swingtradingaktierna

Du kan hitta aktier att swingtrejda genom att använda några av följande metoder:

Välj aktier av företag som har en kultur av konsekvent släppa relevant och tillförlitlig information under marknadstimmar
Screena aktier baserat på handelsvolym och volatilitet, och välj de som handlar över 500.000 aktier per dag med måttlig prisvolatilitet
Tekniskt analysera de valda aktierna för att undvika aktier som visar korrelation och sedan kategorisera dem i ”potentiella köp” och ”potentiella sälja kort” aktier
Använd din tradingstrategi, välj de aktier som visar giltiga köpa och sälja korta uppställningar från respektive kategorier

Kan du bli rik på swingtrading?

Swingtrading kan definitivt göra dig rik. Med en genomsnittlig årlig avkastning på cirka 30%, betyder detta att du skulle dubbla dig kapital under varje treårsperiod. Det betyder en enorm tillväxt på lång sikt. Den kända investeraren Warren Buffet, som ofta kallas ”The Oracle of Omaha”, har byggt sin förmögenhet på att erhålla årlig avkastning på cirka 20% i snitt. Det är ett tydligt bevis på hur du skapar underverk på lång sikt, genom att återinvestera samma kapital tillsammans med avkastning varje år.

Är swingtrading svårt?

Swingtrading är inte speciellt svårt, när en person har kommit till den punkt där det finns en tradingstrategi att gå efter. Medan diskretionär Swingtrading kan vara mycket svår att lära sig, är det betydligt enklare att använda sig av ett systematiskt tillvägagångssätt. Betyder det då att Swingtrading är enkelt? Den svåraste delen i Swingtrading är att bygga en fungerande tradingstrategi och att sedan hålla sig till den samma. Om du istället köper en strategi som redan är klar att användas, eller finner en beprövad strategi, kan du vara igång med din trading direkt. Vill du lära dig mer om swingtrading så är Samuelssons Rapport en bra källa.

Swingtrading utbildning och kurs

Vill man lära sig swingtrading så finns det många källor på nätet. En del bättre och en del sämre. På engelska finns det mycket att hitta där en del till och med kan vara gratis. Man får dock vad man betalar för och det brukar oftast vara kurser gjorde för att samla in emails och skriven av någon som aldrig jobbat med swingtrading.  På svenska finns det än så länge bara en utbildning inom swingtrading. Det är en kurs som heter Swingtrading Onlinekurs som är gjord av Samuelssons Rapport. Han har jobbat med swingtrading i över 20 år och är en bra källa att ösa kunskap ur. Du kan läsa mer om denna utbildningen inom swingtrading här.

Swingtradingskolan