Swingtrading i en björnmarknad – Anpassa strategier bearmarkets (Blanka och Short Selling)